Smlouvy vzor
online kalkulačka >>
Úvodní stránka

Poradna

Online zdarma spojit s odborníkem

Dohoda o provedení práce

Děti, Manželství a rozvod,..

Smlouva o dílo

Trestní řízení, Trestní zákon, trestní právo hmotné a nehmotné,..

Smlouva o úvěru

Dědictví, Nemovitosti, Pojištění,..

Kupní smlouva

Obchodní právo - nekalá soutěž

Katalog odkazů

Vzory smluv

Určitě se každý z nás alespoň jednou v životě setkal s nějakou smlouvou. Třeba při koupi bytu, auta, ledničky apod. I paragon v obchodě je jakýsi druh smlouvy, bez nějž byste těžko uplatňovali reklamaci, nebo opravu v záruce. Nebo jste jeli na zájezd? Určitě jste museli s cestovní kanceláří podepsat cestovní smlouvu, nebo smlouvu o obytování. Ať jste se tedy setkali s jakoukoli smlovou, určitě je vám jasné, že bez ní byste se těžko domáhali nějaké vymahatelnosti v případě nesplnění daných podmínek ve smlouvě.

Druhy smluv

Máme mnoho druhů smluvních vztahů, tedy smluv, některé jsou pouze smluvní, některé závazkové. Všechny základy smluvních, nebo závazkových práv upravuje zákon č. 40/1964 Sb. - Občanský zákoník. Podle něj známe tyto smlouvy: kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o opravě a úpravě věci, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva, smlouva o obstarání věci, smlouva o obstarání prodeje věci, smlouva o úschově, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě, smlouva o přepravě osob, smlouva o přepravě nákladu, zprostředkovatelská smlouva, smlouva o sdružení, smlouva o důchodu, cestovní smlouva. Občanský zákoník také upravuje reklamaci a odstoupení od smlouvy. S jedním druhem smlouvy se setká učitě každý z nás, a to je pracovní smlouva. Tuto smlouvu však upravuje Zákoník práce.

Náležitosti smlouvy

Ať už sepisujete jakoukoli smlouvu, měla by být v písemné formě. Zákon sice uznává i ústní dohodu, která může nahradit písemnou smlouvu, ale určitě bych doporučovala uzavírat jakoukoli důležitou smlouvu písemně. A jaké by měla mít náležitosti? Určitě by ve smlouvě měly být jasně a zřetelně označeny smluvní strany, předmět smlouvy, ujednání o ceně, apod.

Vzhledem k tomu, že uzavírání smluv je specifické, dle druhu smlouvy, určitě neuděláte chybu, když za tímto účelem vyhledáte pomoc odborníka – právníka. Jedině ten vás bude moci upozornit na jakékoliv chyby, které byste mohli způsobit. Například nepřiměřené sankce, nevhodné rozhodčí doložky, popřípadě jiné skryté povinnosti. V případě, že se jedná o sepsání jednodušší smlouvy, můžete si vzor stáhnout z internetu, kde je jich spousta.

Advokátní kanceláře - online právní poradny a advokátní služby

Advokátní kancelář online - potřebujete právníka? Hledáte právní poradnu zdarma? Chcete se poradit v oblasti práva a zákonů nejen s lajky, ale také s odborníky? Navštivte portál www.advokatnikancelareonline.cz.


Právní poradna zdarma - online poradna

Právní poradna zdarma - informace z oblasti práva - občanské právo, trestní právo, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo - online poradna. Navštivte pravni-poradna-zdarma-online.cz.

STÁHNOUT INFORMACE PŘEHLEDNĚ NA DISK

stáhnout na disk

Potřebujete poradit? Poradny online:

Vzor smlouvy online www.smlouvavzor.cz
Advokátní kanceláře - online právní poradny a advokátní služby: www.advokatnikancelareonline.cz
Právní poradna zdarma: www.pravni-rada.cz
Právní poradna zdarma online www.pravniporadnaonlinezdarma.cz

Online kalkulačky a poradny:

Výpočet v úrokové kalkulačce: www.urokovakalkulacka.cz
Daňová poradna online: www.danovaporadna.eu
Daňová poradna zdarma: www.danova-poradna.eu
Advokát online - právní poradna zdarma www.advokatni-poradna-zdarma.cz

© Právní poradna zdarma - www.pravniporadnazdarma.eu, 2010